Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 10. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 11. Соціальне партнерство
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання та вдосконалення соціально-трудових відносин
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання „економіки праці і ств в АПК”
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини в АПК”
Кафедра: Економіки підприємства
Тести по всіх темах дисципліни ”Економіка праці і соціально-трудові відносини в АПК ”
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці і соціально – трудові відносини в АПК"
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні вказівки з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини в АПК"
Кафедра: Економіки підприємства
Термінологічний словник з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини в АПК"
Кафедра: Економіки підприємства
Індивідуальне науково-дослідне завдання з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини в АПК"
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 9. Планування праці в аграрному секторі
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості населення
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Ринок праці та його регулювання
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки