Тема 8. Соціально-трудові відносини зайнятості населення
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Ринок праці та його регулювання
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6. Соціальне партнерство
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5. Соціально-трудові відносини як система
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 4. Персонал підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 8: Фінансово-бюджетна та грошово-кредитна політики держави
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7: Державне регулювання і стабілізація цін в умовах ринкових відносин
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6: Державне регулювання розвитку науки та техніки
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5: Державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльності
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 4: Державне регулювання планування в умовах ринкових відносин
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 3: Держава у змішаній економіці
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 2: Функції держави і способи їх реалізації в економіці ринкового типу
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 10: Органи державного регулювання економіки України
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 1: Держава у ринковій економіці
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 9: Державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД)
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки