Лекція 3. Алгоритм симплекс-методу зі штучним базисом та задачі лінійного програмування, розв’язання яких здійснюється цим методом
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 2. Алгоритм симплекс-методу та приклади розв’язання задач лінійного програмування симплекс-методом
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 10. Елементи теорії управління запасами
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 1. Постановка задачі лінійного програмування, форми її запису та геометрична інтерпретація
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з дисципліни АРМ менеджера
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Рік видання: 2009
Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни “АРМ менеджера” та завдання для виконання контрольних робіт
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Рік видання: 2009
Тема9. Локальні, регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема7. Корпоративні інформаційні системи
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 6 . Системи підтримки прийняття управлінських рішень та експертні системи
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 5. Управління Інформаційними системами в організації
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 4. Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема3. Планування створення та розвитку менеджерських інформаційних систем
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема2. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 10. Безпека менеджерських інформаційних систем
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема1. Введення до інформаційних систем у менеджменті
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки