Актуальні проблеми фізіології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю О. В. Квасницького
Автор(и): Автори тез
Кафедра: Технології виробництва продукції тваринництва
Рік видання: 2020
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Загальна теорія політики»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В.
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Політичні режими та політичні системи сучасності»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В.
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації та завдання самостійної роботи з дисципліни «Основи політології»
Автор(и): уклад. С. В. Макарець, С. М. Приходько.
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2020
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Теорія міжнародних політичних відносин»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з дисципліни «Історія і теорія політичних партій»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія
EFFICIENCY OF INTRAVASCULAR LASER BLOOD IRRADIATION IN CATTLE WITH INFLAMMATORY SURGICAL PATHOLOGY
Автор(и): S.M. Kulynych, O.O. Bublyk, I.I. Yurchenko, T.G. Panasova G.O. Omelchenko, S.O. Kravchenko, T.P. Lockes-Krupka
Рік видання: 2019
BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MICROSCOPIC FUNGI CULTURES ISOLATED FROM INJURED KEROID FORMATIONS OF SKIN
Автор(и): S.M. Kulynych, A.P. Kabluchka, M.O. Petrenko, S.O. Kravchenko, N.S. Kanivets
Рік видання: 2018
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІНЦІВОК КОНЕЙ В УМОВАХ КІННОГО КЛУБУ «ВЕРХОВА ЇЗДА В ПОЛТАВІ»
Автор(и): Кулинич, С. М., OмельченкоГ. О., AвраменкоН. O., ЗезекалоM. A., & КарпенкоІ. O.
Рік видання: 2020
Профілактика кетозу високопродуктивних корів у весняний період
Автор(и): С. О. Кравченко, Н. С. Канівець, Є. В. Романенко
Рік видання: 2017
Ультрасонографічні зміни за гострих та хронічних запалень підшлункової залози у свійських котів
Автор(и): С. О. Кравченко В. В. Боброва
Рік видання: 2018
Рекомендації з діагностики та заходів боротьби з основними гельмінтозами великої рогатої худоби центральної частини України
Автор(и): Кручиненко О.В. Прус М.П. Литвиненко О.П. Клименко О.С. Михайлютенко С.М.
Рік видання: 2017
Паразитоценози великої рогатої худоби центрального регіону України
Автор(и): О. В. Кручиненко, М. П. Прус, С. М. Михайлютенко
Рік видання: 2020
Ефективність комплексної терапії свиней з патологією дистального відділу кінцівок
Автор(и): Б. П. Киричко, В. В. Семіренко
Рік видання: 2020
КЛІНІЧНІ ФОРМИ ПАТОЛОГІЇ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІНЦІВОК У СВИНЕЙ
Автор(и): Б. П. Киричко, В. В. Семіренко
Рік видання: 2016

Сторінки