Страхування
Автор(и): В.І. Аранчій, к.е.н., доцент; О.М. Краснікова, к.е.н; Л.О. Дорогань, к.е.н.; О.М. Остапенко
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2008
ОКР: Бакалавр
Ринок фінансових послуг
Автор(и): Н.В. Харченко, канд. екон. наук, доцент Т.Г. Мисник, старший викладач Я.А. Дроботя, асистент
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
Фінансовий менеджмент
Автор(и): канд. екон. наук, доцент Харченко Н.В., асистент Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2006
Фінансове право
Автор(и): Л.М. Капаєва, М.С. Лях
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2006
Фінансовий ринок
Автор(и): Смолянська О.Ю.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2005
Бюджетна система
Автор(и): Глущенко Ю.А., Капаєва Л.М.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
ОКР: Бакалавр
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Автор(и): Харченко Н.В., Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
Фінансова діяльність підприємств
Автор(и): Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2009
Банківські операції
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2006
ОКР: Бакалавр
Курс лекцій з дисципліни "Податкова система"
Автор(и): к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Аранчій Валентина Іванівна к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Чумак Валентина Дмитрівна к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Мисник Тетяна Григорівна к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту Дорошенко Ольга Олександрівна
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2013
ОКР: Бакалавр
Курс лекцій з дисципліни "Соціальне страхування"
Автор(и): к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Аранчій Валентина Іванівна к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович ст. викладая кафедри фінансів і кредиту Лихопій Вікторія Іванівна
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2013
ОКР: Бакалавр
Посібник з латинської мови з основами рецептури
Рік видання: 2007
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології організації обліку”
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2009
Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни „ Інформаційні системи і технології обліку”
Автор(и): Пономаренко О.Г., Приставка О.В.
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2008
ОКР: Бакалавр
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”
Автор(и): Левченко З.М., Некрасенко Л.А., Приставка О.В., Кравець О.М., М’яка С.І., Ходаківська Л.О., Пугач Н.П., Сіренко О.В.
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2007
ОКР: Бакалавр

Сторінки