Міжнародні розрахунки і валютні операції
Автор(и): В.І. Аранчій, 0 .0 . Томілін
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2018
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Податкові відносини суб’єктів підприємництва: управління та адміністрування
Автор(и): В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.В. Безкровний, Т.Г. Мисник, О.О. Дорошенко
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2017
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Магістр
Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Автор(и): к.е.н., доцент Єгорова Олена Володимирівна.
Кафедра: Економічної теорії та економічних досліджень
Рік видання: 2017
ОКР: Бакалавр
Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України
Автор(и): Чайка Т. О.
Рік видання: 2013
Датчики давления с цифровым выходом
Автор(и): Н. Д. Кошевой, Е. М. Костенко, И. И. Кошевая, Т. Г. Рожнова.
Рік видання: 2017
Методология оптимального по стоимостным и временным затратам планирования эксперимента
Автор(и): Н. Д. Кошевой, Е. М. Костенко, А. В. Павлик, Н. В. Доценко
Рік видання: 2017
Zeszyt Naukowy Numer 21
Рік видання: 2016
Transformation management of economic at rural areas: collective monograph
Автор(и): edited by A. Brzozowska, A.V. Kalinichenko.
Рік видання: 2015
Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій : колективна монографія
Автор(и): Колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло.
Рік видання: 2016
Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання : колективна монографія
Автор(и): Колективна монографія /за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло.
Рік видання: 2015
Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій
Автор(и): Колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб.
Рік видання: 2018
Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії
Автор(и): Колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб.
Рік видання: 2017
Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні
Автор(и): Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Г.В. Карлюк, Л.В. Лях.
Рік видання: 2015
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід
Автор(и): Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Н.В. Березняк, О.В. Прудка.
Рік видання: 2015
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Звітність бюджетних установ
Автор(и): Карпенко Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В.
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2013

Сторінки