Zeszyt Naukowy Numer 21
Рік видання: 2016
Transformation management of economic at rural areas: collective monograph
Автор(и): edited by A. Brzozowska, A.V. Kalinichenko.
Рік видання: 2015
Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій : колективна монографія
Автор(и): Колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло.
Рік видання: 2016
Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання : колективна монографія
Автор(и): Колективна монографія /за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло.
Рік видання: 2015
Раціональне використання ресурсів в умовах екологічно стабільних територій
Автор(и): Колективна монографія / за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб.
Рік видання: 2018
Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії
Автор(и): Колективна монографія / за ред. О.О. Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб.
Рік видання: 2017
Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні
Автор(и): Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Г.В. Карлюк, Л.В. Лях.
Рік видання: 2015
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та вітчизняний досвід
Автор(и): Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша, Н.В. Березняк, О.В. Прудка.
Рік видання: 2015
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Звітність бюджетних установ
Автор(и): Карпенко Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В.
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2013
Мікроекономіка. Практикум. Навчальний посібник.
Автор(и): Калініченко О. В., Березіна Л. М.
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2008
Мікроекономіка (навчально методичний посібник)
Автор(и): Калініченко О.В., Березіна Л.М.
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2008
Макоекономіка. Практикум
Автор(и): Калініченко О. В., Плотник О. Д.
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2010
Економіка підприємства. Практикум
Автор(и): О. В. Калініченко, О. Д. Плотник.
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2012
Практикум по біотехнології
Автор(и): Войтенко Л.С., Ковтун С.І., Бейдик Н.М.
Рік видання: 2013
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Місцевий розвиток за участі громади. Том 2. Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду
Автор(и): Васильєва Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій В'ячеславович, Петрушенко Юрій Миколайович, Васильева Татьяна Анатольевна, Леонов Сергей Вячеславович, Петрушенко Юрий Николаевич, Vasilievа Tatyana Anatolevna, Leonov Sergey Vyacheslavovych, Petrushenko Yuri Nikolaevich
Рік видання: 2014

Сторінки