Аналітичні матеріали
Автор(и): Макс Бадер Оксана Гус Андрій Мелешевич Оксана Нестеренко
Рік видання: 2019
ХІМІЯ, АГРОХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14-15 травня 2019 року).
Рік видання: 2019
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти
Автор(и): колективна монографія
Рік видання: 2019
Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання
Рік видання: 2019
ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Рік видання: 2018
Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА»
Рік видання: 2017
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА»
Рік видання: 2016
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА
Рік видання: 2013
Фінанси підприємств
Автор(и): Аранчій, Валентина Іванівна; Чумак, Валентина Дмитрівна; Бражник, Людмила Василівна
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2018
Фінанси і кредит у сільському господарстві Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Автор(и): Краснікова О. М.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2018
Економічні аспекти розвитку міжгалузевих відносин в аграрній сфері
Автор(и): Томілін О.О., Галич O.A.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2016
Міжнародні розрахунки і валютні операції
Автор(и): В.І. Аранчій, 0 .0 . Томілін
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2018
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Податкові відносини суб’єктів підприємництва: управління та адміністрування
Автор(и): В.І. Аранчій, В.Д. Чумак, О.В. Безкровний, Т.Г. Мисник, О.О. Дорошенко
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2017
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Магістр
Аналіз господарської діяльності : методичні рекомендації з самостійної роботи здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Автор(и): к.е.н., доцент Єгорова Олена Володимирівна.
Кафедра: Економічної теорії та економічних досліджень
Рік видання: 2017
ОКР: Бакалавр
Розвиток виробництва органічної продукції в аграрному секторі економіки України
Автор(и): Чайка Т. О.
Рік видання: 2013

Сторінки