Методичні рекомендації до виконання курсового проекту із дисципліни «Розрахунок та конструювання машин» для здобувачів вищої освіти спеціальності Галузеве машинобудування, ступеня вищої освіти бакалавр
Автор(и): Яхін С., к.т.н. доцент; Попов С., к.т.н., доцент.
Кафедра: Галузеве машинобудування
Рік видання: 2020
Спеціальність: Галузеве машинобудування
ОКР: Бакалавр
Метод. рекомендації до виконання кваліф. роботи на здобуття ступеня бакалавра ЗВО зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва галузі знань 13 Механічна інженерія
Автор(и): Біловод О., к.т.н., доцент; Яхін С., к.т.н. доцент; Попов С., к.т.н., доцент.
Кафедра: Галузеве машинобудування
Рік видання: 2020
Спеціальність: Галузеве машинобудування
ОКР: Бакалавр
Методичні вказівки до виконання аналітичної частини кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня Магістр за освітньо-професійними програмами Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і оподаткування та Фінанси, банківська справа т
Автор(и): Єгорова О.В., к.е.н., доцент (2,2 др. арк.), Тютюнник Ю.М., к.е.н., доцент (2,2 др. арк.)
Кафедра: Економічної теорії та економічних досліджень
Рік видання: 2020
Спеціальність: Облік і оподаткування,
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика
Автор(и): за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва.
Рік видання: 2019
Територія науки : збірник матеріалів наукових досліджень
Автор(и): Збірник матеріалів. Відповідальна за випуск: Шупта І.М.
Кафедра: Публічного управління та адміністрування
Рік видання: 2019
Аналітичні матеріали
Автор(и): Макс Бадер Оксана Гус Андрій Мелешевич Оксана Нестеренко
Рік видання: 2019
ХІМІЯ, АГРОХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 14-15 травня 2019 року).
Рік видання: 2019
Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти
Автор(и): колективна монографія
Рік видання: 2019
Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання
Рік видання: 2019
ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА: Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Рік видання: 2018
Збірник наукових праць І Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА»
Рік видання: 2017
Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА»
Рік видання: 2016
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет – конференції «ХІМІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ОСВІТА
Рік видання: 2013
Фінанси підприємств
Автор(и): Аранчій, Валентина Іванівна; Чумак, Валентина Дмитрівна; Бражник, Людмила Василівна
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2018
Фінанси і кредит у сільському господарстві Лівобережної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
Автор(и): Краснікова О. М.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2018

Сторінки