Сучасні технології у свинарстві та птахівництві
Автор(и): Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри розведення та генетики с.-г. тварин Васильєва О. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення та генетики с.-г. тварин
Рік видання: 2012
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Технологія продукції молочного і м’ясного скотарства, свинарства та птахівництва
Автор(и): доктор сільськогосподарських наук С. Л. Войтенко та кандидата сільськогосподарських наук В. С. Тендітник
Рік видання: 2012
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Управління фінансовою санацією
Автор(и): Харченко Н.В., Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
Страхування
Автор(и): В.І. Аранчій, к.е.н., доцент; О.М. Краснікова, к.е.н; Л.О. Дорогань, к.е.н.; О.М. Остапенко
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2008
ОКР: Бакалавр
Ринок фінансових послуг
Автор(и): Н.В. Харченко, канд. екон. наук, доцент Т.Г. Мисник, старший викладач Я.А. Дроботя, асистент
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
Фінансовий менеджмент
Автор(и): канд. екон. наук, доцент Харченко Н.В., асистент Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2006
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Автор(и): Харченко Н.В., Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
Фінансовий ринок
Автор(и): Смолянська О.Ю.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2005
Фінансове право
Автор(и): Л.М. Капаєва, М.С. Лях
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2006
Фінансова діяльність підприємств
Автор(и): Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2009
Бюджетна система
Автор(и): Глущенко Ю.А., Капаєва Л.М.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2007
ОКР: Бакалавр
Банківські операції
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2006
ОКР: Бакалавр
Курс лекцій з дисципліни "Соціальне страхування"
Автор(и): к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Аранчій Валентина Іванівна к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович ст. викладая кафедри фінансів і кредиту Лихопій Вікторія Іванівна
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2013
ОКР: Бакалавр
Курс лекцій з дисципліни "Податкова система"
Автор(и): к. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Аранчій Валентина Іванівна к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Чумак Валентина Дмитрівна к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту Мисник Тетяна Григорівна к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів і кредиту Дорошенко Ольга Олександрівна
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2013
ОКР: Бакалавр
Модульна контрольна робота № 1

Сторінки