Тести з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Приклади контрольних робіт з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні вказівки з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Автор(и): Галич О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії Миколенко І.Г. – ст. викладач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії Латиш С.Ю – ст. викладач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії Бунецька Н.В. – асистент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2009
Самостійна робота з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Лабораторні заняття з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Лекції з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Тести з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольнї роботи з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні рекомендації з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Самостійна робота з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Навчально - методичний посібник для проведення семінарських та лабораторних занять з дисципліни „БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”
Автор(и): к.б.н., доцент Некрасенко Л.А., асистенти Петренко І.І., Антонюк О.О.
Кафедра: Фінансів і кредиту
Рік видання: 2011
Господарський облік в програмному середовищі „Б-ТУЗ”
Автор(и): З.М. Левченко, Л.А. Некрасенко, О.М. Кравець, О.В.Сіренко
Рік видання: 2009
Інформаційні системи і технології у фінансах
Автор(и): Аранчій В.І., Некрасенко Л.А., Зоря О.П., Макаренко Ю.П., Аранчій Д.С.
Рік видання: 2009
Конспект лекцій з дисципліни " Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання"
Кафедра: Фінансів і кредиту

Сторінки