Лекція 30. Технологія використання комп’ютерної техніки в управлінні
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 3. Поняття операційної системи
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 29. Можливості Інтернет
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 28. Комп'ютерні мережі та телекомунікації
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 27. Ознайомлення з графічними редакторами*
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 26. Програмування типових алгоритмів обробки даних
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 25. Основи програмування на мові Visual Basic
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 24. Програмне середовище Visual Basic
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 22. Підготовка задач для їх розв'язання на ПЕОМ
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 21. Створення форм і звітів у СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 20. Створення та використання запитів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 19. СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 18. Загальні відомості про бази даних та СУБД
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 17. Настройка анімації та демонстрація слайдів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 14. Використання Microsoft Excel в якості баз даних
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки