Розділ 15. Оборотний капітал аграрних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 14. Основний капітал
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 13. Продуктивність, мотивація та оплата праці в аграрних підприємствах
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 12. Персонал аграрних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 11. Земельні ресурси та ефективність їх використання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 10. Виробнича програма підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 9. Персонал аграрних підприємств та продуктивність праці
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 8. Земельні ресурси сільського господарства та ефективність їх використання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 7. Планування діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 6. Управління у сільськогосподаських підприємствах
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 5. Зовнішнє середовище діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 4. Організаційно-правові форми підприємств в сільському господарстві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 3. Підприємство як суб’єкт господарювання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 27. Реструктуризація і санація підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки