Тема 8. Регіональні еколого-господарські проблеми. Еколого-економічне районування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Еколого-економічні проблеми використання та охорони ресурсів атмосфери та рекреаційних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6. Еколого-економічні проблеми використання та охорони водних, біологічних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5. Еколого-економічні проблеми використання та охорони мінеральних, земельних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 4. Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 3. Зміст економічного механізму природокористування та характеристика його елементів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 2. Природні ресурси та їх оцінка в системі раціонального природокористування. Наукові основи раціонального природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 1. Предмет, методологія і завдання економіки природокористування. Екологічна криза
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Економіка підприємства”
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2009
Тестовий контроль знань з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 8. Товарна та цінова політика підприємстві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 25. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 24. Ефективність діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 23. Фінансово-економічні результати діяльності субєктів господарювання
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки