Тема 3. Зміст економічного механізму природокористування та характеристика його елементів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 2. Природні ресурси та їх оцінка в системі раціонального природокористування. Наукові основи раціонального природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 1. Предмет, методологія і завдання економіки природокористування. Екологічна криза
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Економіка підприємства”
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2009
Тестовий контроль знань з навчальної дисципліни «Економіка підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 8. Товарна та цінова політика підприємстві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 25. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 24. Ефективність діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 23. Фінансово-економічні результати діяльності субєктів господарювання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 22. Якість та конкурентоспроможність продукції
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 21. Витрати підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 20. Матеріально-технічна база та виробнича потужність аграрних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 18. Інноваційна діяьність
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 17. Інвестиції
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки