Економіка м’ясного підкомплексу АПК
Кафедра: Економіки підприємства
Економіка виробництва молока
Кафедра: Економіки підприємства
Економіка виробництва і використання кормів
Кафедра: Економіки підприємства
Фінансова діагностика
Кафедра: Економіки підприємства
Управлінська діагностика
Кафедра: Економіки підприємства
Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу
Кафедра: Економіки підприємства
Діагностика потенціалу підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Діагностика конкурентоспроможності підприємства та його продукції
Кафедра: Економіки підприємства
Діагностика конкурентного середовища підприємства та оцінювання стратегічного протистояння підприємств - конкурентів
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни „Економіка природокористування”
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 9. Проблеми і шляхи удосконалення природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 8. Регіональні еколого-господарські проблеми. Еколого-економічне районування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Еколого-економічні проблеми використання та охорони ресурсів атмосфери та рекреаційних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6. Еколого-економічні проблеми використання та охорони водних, біологічних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5. Еколого-економічні проблеми використання та охорони мінеральних, земельних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки