Курс лекцій з предмету "Проектний аналіз"
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Тести з курсу "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Практичні заняття з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Правила вибору варіантів підсумкової контрольної роботи з дисципліни “Основи ЗЕД” та правила її виконання
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольної роботи з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Теми контрольних робіт з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Самостійна робота з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Лабораторні та семінарські занятття з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Курс лекцій з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Тести з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольної роботи з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні поради щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
Самостійна робота з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки