Приклад контрольної роботи з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
Тести з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків "
Кафедра: Економіки підприємства
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Теми контрольних робіт з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольної роботи з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Правила вибору варіантів підсумкової контрольної роботи з дисципліни “Основи ЗЕД” та правила її виконання
Кафедра: Економіки підприємства
Тести з курсу "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Основи ЗЕД"
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “Проектний аналіз”
Автор(и): Миколенко І.Г.
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2009
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Робоча навчальна програма з дисципліни "Проектний аналіз"
Кафедра: Економіки підприємства
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Розділ 4. Організаційно-правові форми підприємств в сільському господарстві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 5. Зовнішнє середовище діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 6. Управління у сільськогосподаських підприємствах
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 7. Планування діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 8. Земельні ресурси сільського господарства та ефективність їх використання
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки