Лекція №5 Прогнозування із урахуванням сезонності
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №4 Згладжувальні методи прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №3 Методи прогнозування, що базуються на усередненні
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №2 Дослідження даних та вибір методу прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 22. Підготовка задач для їх розв'язання на ПЕОМ
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 21. Створення форм і звітів у СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 20. Створення та використання запитів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 19. СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 18. Загальні відомості про бази даних та СУБД
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 17. Настройка анімації та демонстрація слайдів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 14. Використання Microsoft Excel в якості баз даних
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 13. Побудова діаграм у табличному процесорі MS Excel
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 12. Виконання обчислень у табличному процесорі MS Excel
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 11. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Excel
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 10. Робота з графічними об'єктами у MS Word
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки