Тема1. Введення до інформаційних систем у менеджменті
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Конспект лекцій з предмету "Лінійне програмування"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Якісні методи прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Кількісні методи прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Дослідження даних та вибір методу прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Сутність економічного прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Завдання і методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни „Методи прогнозування та обробки інформації”
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №6 Якісні методи прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 6 Причинно-наслідкові моделі прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №5 Прогнозування із урахуванням сезонності
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №4 Згладжувальні методи прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №3 Методи прогнозування, що базуються на усередненні
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція №2 Дослідження даних та вибір методу прогнозування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 22. Підготовка задач для їх розв'язання на ПЕОМ
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 21. Створення форм і звітів у СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки