Лабораторна робота(тема 9). Технології використання локальної комп’ютерної мережі.
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Автоматизована система керування підприємством. Сутність АСКП і її завдання.
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Автоматизовані банківські технології
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Інформаційні технології в маркетингу
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
1. Інформаційні технології в менеджменті
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Інтегровані інформаційні системи управління підприємствами
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 2. Локальні комп'ютерні мережі
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 3. Комп'ютерна мережа Internet
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 9. Локальні, регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 8.1 Загальна характеристика глобальної комп'ютерної мережі Internet
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема7. Корпоративні інформаційні системи
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 6.Системи підтримки прийняття управлінських рішень
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 5. Управління інформаційними системами в організації
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 4. Типологія інформаційних систем у менеджменті організацій
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 4. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки