Конспект лекцій з дисципліни "Вступ до фаху"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тести для підсумкового контролю знань з дисципліни "Управління інформаційними зв’язками"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Завдання і методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "управління інформаційними зв'язками"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Рік видання: 2009
Тема 5. Організація колективної роботи з документами. Організація технічного забезпечення інформаційних зв’язків
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 4. Доступ до інформації (документів) та її використання
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 3. Вимоги до комунікацій. План управління комунікаціями. Технології передачі інформації
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 2. Опис поширюваної інформації. Методи та засоби збирання, відновлення, поширення та зберігання інформації
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тема 1. Аналіз потреб зацікавлених осіб у зовнішніх та внутрішніх зв’язках
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тести "Сутність економічного прогнозування"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Тести "Теорія масового обслуговування"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 5. Використання ЕОМ для розв’язання задач лінійного програмування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 4. Cпряжені (двоїсті) задачі лінійного програмування
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 3. Алгоритм симплекс-методу зі штучним базисом та задачі лінійного програмування, розв’язання яких здійснюється цим методом
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 2. Алгоритм симплекс-методу та приклади розв’язання задач лінійного програмування симплекс-методом
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 10. Елементи теорії управління запасами
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки