Розділ 17. Інвестиції
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 18. Інноваційна діяльність
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 19. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 2. Основи підприємництва
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 20. Матеріально-технічна база та виробнича потужність агараних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 21. Витрати підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 22. Якість та конкурентоспроможність продукції
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 23. Фінансово-економічні результати діяльності суб'єктів господарювання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 24. Ефективність діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 25. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 26. Трансформація та реструктуризація підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 27. Економічна безпека підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 3. Підприємство як суб'єкт господарювання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 4. Види та організаційно-правові форми підприємств та їх об'єднань
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 5. Зовнішнє середовище діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки